Management
BENDROVĖS VALDYBA BENDROVĖS VADOVAS

VALDYBOS PIRMININKAS

Romualdas Dunauskas

GENERALINĖ DIREKTORĖ

Vijoleta Dunauskienė

  VALDYBOS NARIAI   Augustinas Radavičius Sigitas Vilčiauskas Muradas Bakanas Lina Dunauskaitė