Valdymas
BENDROVĖS VALDYBA BENDROVĖS VADOVAS

VALDYBOS PIRMININKAS

Romualdas Dunauskas

GENERALINĖ DIREKTORĖ

Vijoleta Dunauskienė

VALDYBOS NARIAI

Augustinas Radavičius

Sigitas Vilčiauskas

Muradas Bakanas

Lina Dunauskaitė