Tautos ūkis

Lietuvoje 1930 metais vienas žmogus per metus išgerdavo tik 3 litrus alus, Klaipėdos krašte  ̶  15 litrų. Alaus suvartojimu lietuviai buvo vieni paskutinių Europoje. Vis dėlto alaus gamyba GUBERNIJOJE augo: 1930 metais  ̶  siekė pusantro milijono litrų, o 1937 metais  ̶  jau apie 2 mln. litrų.